Minden cselekedetünk legyen igaz!

“פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן” – “Pinchász ben Elázár ben Áháron HáKohén” – “Pinchász, Elázár fia, Áron pap fia…” /MIV/25:11 Pinchász/

A Tórában a hetiszakasz elején Pinchász neve kis “jud“-dal van írva, ami szokatlan és eltér a szöveg többi részétől.

Miért?

Egy magyarázat szerint a kis “jud” utal arra, hogy a gemátriáját (számértékét) ennek a betűnek is kicsinek kell tekinteni, vagyis az eredeti számértéke a judnak 10, de itt 1+0=1-nek kell tekinteni.

Ekkor Pinchász nevének gemátriája:

פִּינְחָס = pé+kicsi jud+nun+chet+számech=80+1+50+8+60=199

199 a gemátriája a צדקה (cedáká, jótékonyság, igazság) szónak is.

צדקה = cádi+dáled+kuf+hé=90+4+100+5=199

Ezzel teljesül Dávid király 106. zsoltárának 30-31. verse:

“ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשׁב לו לצדקה לדר ודר עד־עולם”

“Odaállt Pinchász és ítéletet tett és elállt a csapás, és betudatott az neki igazságul nemzedékről nemzedékre örökké.”

Így a kis judon keresztül azt tanuljuk, hogy minden cselekedetünk legyen igaz és az Ö-való nevének megszentelésével teljen.

Epilógus:

A Talmud Peá traktátusának végén megjegyzik a bölcsek, hogy az tekinthető szegény embernek (vagyis adományra/cedákára jogosan tart igényt), akinek bevétele nem haladja meg a 200 zuzt, vagyis maximum 199 zuz van neki, pont amennyi a cedáká számértéke.

Lefkovics Kornél

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu