Smot Hetiszakasz

Az adandó Tan is tüzet fog teremteni: a lelkesedés szent tüzét!

›› Mózes legeltette juhait az ő apósának, Jitrónak, Midján papjának; és elvezette a juhokat a puszta mögé ‹‹

Messzire távozott nyájával, hogy idegen réten ne legeltesse juhait.

Ebben az időben a legjámborabb emberek általában pásztorkodással foglalkoztak: elkülönülve a romlott erkölcsű embertársaktól, a magányba, ahol lehetősége van az embernek maximálisan az Ö- való tanaival foglalatoskodni!

Bölcseink szerint, Mózes negyven évig tartózkodott Egyiptomban, negyven évig lakott Mindjanban, és szintén negyven évig vezette Izrael népét a pusztában.

Rabbi Akibánal is hasonlót láthatunk: Negyven évig üzérkedett, negyven évig szorgoskodott, hogy tanulmányában tökéletesítse magát, és további negyven éven át tanította tanítványait.

Majd meghalt 24 000 tanítványa Rabbi Akibának, mert bűnt követtek el, ezt tapasztalhattuk  a pusztában is, ahol az aranyborjú imádásának következtében nagyon sokan elpusztultak.

Mózes ›› elérkezett Isten hegyéhez, Chórebhez ‹‹, ahol az Ö- való később adta a Tórát Izraelnek. És megjelent neki tűzlángban, a csipkebokor közepéből, és látta, hogy a csipkebokor tűzben ég, de nem emésztődik meg.

Chizkuni szerint, azért jelent meg neki az Ö- való tűzben, mert az adandó Tan is tüzet fog teremteni: a lelkesedés szent tüzét.

Balog Dániel

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu