Váerá Hetiszakasz

Ha a baj elmúlt, újból visszaesnek régi hibájukba!

››Fáraó elküldött és hívatta Mózest meg Áront és mondta nekik: Vétkeztem ez ízben; az Örökkévaló az igazságos, én pedig és népem a bűnösök.‹‹

›› Mózes kiment Fáraótól, ki a városból és kiterjesztette kezeit az Örökkévaló felé; a mennydörgés megszűnt és a jég meg az eső nem ömlött a földre.‹‹

Miért emelte fel Mózes a kezeit az ég felé, amikor a jégeső megszűnéséért könyörgött? 

A jégeső sok embert is megölt és az ijedelem, pánik elhatalmasodott, így Mózes könyörületből nagyon megindultan imádkozott az Ö- valóhoz ezen csapás megszűnéséért.

Először mennydörgés jött, mely oly hatalmas volt, hogy már attól sokan életüket vesztették, majd következett a jégeső.

Midőn Fáraó látta, hogy elmúlt a jégeső, újra vétkezett és konokká tette szívét.

Ezen viselkedés jellemzi a gonosz embereket , ha az Ö- való bünteti őket, javulást, megtérést “tanúsítanak”, de ha a baj elmúlt, újból visszaesnek régi hibájukba, elkezdenek vétkezni.

Ellenben az Igaz emberek örömben, bánatban egyaránt alázatosak az Ö- való előtt, ezért soha nem szégyenülnek meg, ahogy az Írás is mondja: ›› az alázatos ember tiszteletben részesül.‹‹

Balog Dániel

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu