Purimi összefüggések

24 Mert az agági Hámán, Hammedátá fia, aki minden zsidónak az ellensége volt, azt tervezte a zsidók ellen, hogy kiirtja őket. Ezért púrt, azaz sorsot vetett, hogy rettegésbe ejtse és kiirtsa őket.  25 De amikor Eszter bement a királyhoz, az levélben parancsolta meg, hogy szálljon vissza Hámán fejére az a gonosz terv, amelyet a zsidók ellen kigondolt. Fel is akasztották fiaival együtt.

 Eszter könyve, 9:24-25

 

A Sefer Yetzirah, más szövegekkel együtt, felfedi az „egyedi energiáit”, témáit és lelki gyakorlatait az év minden hónapjának. Amikor közelebbről megnézzük Ádár hónap misztikus tartalmát, könnyen rájöhetünk Purim néhány rejtelmére, és azt is megláthatjuk, miért nem ismerjük még az összeset.

Minden ünnepnek van egy elbeszélő (a csoda, ami történt), és egy időszakos szövegkörnyezete (az évnek az a része, amikor a csoda történt). Ebből a szempontból, ez az a szezonális összefüggés, amelytől értelmet nyer az elbeszélés. Ádár hó spirituális mátrixát tekintve, teljes értelmet nyer Purim ünnepe.

A hónap betűkombinációi:

Az Ö-való neve négy betűből áll össze. (Jud, Hé, Váv, Hé). Az év minden hónapjának van egy bensőleges tartalma, amely megtöri ezeknek a betűknek a sorrendjét.  Ádár hónapjában ez így néz ki: Hé-Hé-Jud-Váv. Ez, egy bizonyos nézőpontból az Ö-való nevének fordítottja. A hagyományos értelmezés szerint először van az „adakozó” (Jud), majd a „vevő” (Hé), majd még egy adakozó (Váv), és még egy vevő (Hé).  Ennek a hónapnak a felfogásában először jön két adakozó, akiket a vevők követnek.

Ez arra emlékeztet minket, hogy Hámán rendelete visszájára fordult. Emellett, Purim napját arra rendelték el, hogy a zsidóság elbukjon, és örökre feledésbe merüljön, de végezetül mégis a mai napig fenn maradt, s ez által ez a nap egy örömünneppé és az ajándékozás napjává alakult át.

A hónap betűje:

A héber abc-ből a betű, amely hónaphoz kötődik a Kuf, a szentséget jelképezi, pedig a jelentése ’majom’, ami a játékra és a gúnyolódásra utal. Hasonlóképpen a Zohar azt mondja a Kuf betű az utánzással köthető össze, ugyanis a Kuf utánozza a Hé-t , amely az egyetlen olyan betű amit két külön vonallal írunk le.

myjewishlearning.com/article/the-context-of-purim/

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu