Tecáve Hetiszakasz

A 12 ékkő a főpap melldíszén a legbecsesebb drágakő volt a világon!   

E drágaköveket tisztán kellett tartani, mert ellenkező esetben elvesztették csodás erejüket.

A Talmud mondja: A Sámir egy rovar volt, amivel kivésték a törzsek neveit az ékköveken.  A teremtés hatodik napján ( péntek délután) teremtetett, előre ezen célra. Olyan apró termetű volt, mint egy árpaszem és gyapjú között ólomedényben tárolták.

Ha rátették kő, vas, vagy egyéb kemény tárgyra, akkor rögtön kettémetszette azokat.

Volt egy asszony, kit Kamchisznak neveztek. Hét fia volt,  akik mind a heten tisztséget viseltek  a Szentélyben.

A bölcsek megkérdezték tőle: milyen érdem, nemes cselekedet révén kapta ezt az áldást, hogy fiai a Szentélyben ilyen tisztséget tölthetnek be?

Felelt a nő: ›› Ám, bizonyítson mellettem házam gerendája, vajon látta-e még valaha födetlen fejemet.

A Tan több olyan erkölcsös asszonyról tesz említést, akik példamutató életük által, nem mindennapi gyermekeket szültek és nevelhettek fel.

Balog Dániel

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu