3 különleges Shabat, hogy még közelebb érezhessük magunkat Peszach ünnepéhez.

Shabat Parah, Shabat HaChodes, Shabat HaGadol

Azok a Shabatok, amelyek valamelyik ünnephez közel esnek, sokszor az ünnep témájával kapcsolatosak, hogy ezzel fokozva még inkább meghozzák a kellő hangulatot a közelgő időszakhoz , vagy csak megkönnyítsék az ünnepből való átmenetet a megszokott Shabati hétköznapokhoz.

Ezekhez a Shabatokhoz általában különleges Tóra olvasás kapcsolódik, amely vagy felváltja a szokásos heti felolvasást, vagy amellett olvassák fel, mint például a maftirt, vagy egy végső aliyah-t , amely tükrözi az ünnep témáját, s egy másik Tóra tekercsből olvassák.

Íme mi történik a Peszachot megelőző 3 Shabaton:

Shabat Parah:

Shabat Parah, a vörös üsző Shabatja, Adar hónap utolsó szombatjára esik.

Az utolsó tóra olvasás ezen a szombaton történik, ami egy vörös üszőről szól, melynek hamvait vízzel keverték össze, hogy rituálisan megtisztítsanak mindenkit, aki bármilyen kapcsolatba kerülhetett egy halott emberrel. Mind ezt azért, mert csak az az ember ehetett a Peszachi áldozatból, aki teljesen tiszta volt.

Az ősi időkben egy nyilvános közlemény figyelmeztetett mindenkit aki tisztátalannak számított, hogy tisztítsa meg magát mielőtt elkezdi a Peszachi zarándolatát Jeruzsálembe.

A Haftara, (Ezekiel 36:16-38) szintén azzal foglalkozik, hogy tiszták legyünk minden szennyezettségtől, de a tisztátalanság itt már az emberi bűnösségre utal.  Ebből a szemszögből is ugyan úgy meglehet tisztulni, mint fizikálisan. Az Ö-való ezt mondja: (Ezekiel 36:25,26 )

” Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket.”

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.”

Ez a nemzet és önmagunk megújulása, visszatükrözi Peszach ünnepének lényegét.

Shabat HaChodes :

Shabat HaChodes vagy Ros Chodesre, vagy az előtte lévő szombatra esik. A maftir olvasás Exodus 12:1-20 ig, amely kifejti az áldozati étel elfogyasztásának módját :

” Így egyétek azt: Csipőitek övezve,saruitok lábaitokon, bototok kezetekben ; és egyétek azt sietve, peszách az az Ö-valónak. ”

Ez a rész leírja , hogy hogyan kell cselekednünk: Együnk keserű füvet, keletlen kenyeret és ajtófélfáinkat kenjük be vérrel.

Nisan első napja azért is nagyon fontos, mert akkor kaptuk meg az első parancsolatot az új hol megszenteléséről, amely így kezdődik: ”

” Ez a hónap nektek a hónapotok kezdete, első ez nektek az év hónapjai között. ”

Ez a parancsolat adta meg a zsidó népnek a hónapok meghatározását. Ezzel kaptak lehetőséget arra, hogy szabályozzák az időt és a teológiai/liturgikus ciklust.

A Haftara (Ezekiel 45:16-46:18 ) kifejti milyen áldozatokat kell vinniük a Templomba a zsidóknak Nisan első napján, Peszachkor és a többi ünnepnapon az eljövendő időkben.

Shabat HaGadol :

A Peszach előtti Shabatot Shabat HaGadolnak,  a “Nagy Shabatnak” nevezzük. Amikor a zsidók készültek elhagyni Egyiptomot, az Ö-való megparancsolta nekik, hogy válasszanak egy bárányt, melyet Peszachi áldozatnak fognak használni. Ez a micva, vagy parancsolat kötelezte a zsidókat, hogy aktívan részt vegyenek az Egyiptomból való szabadulásban. A név – Shabat HaGadol – a napi Haftaraból származik, amely egy messiási jövőre utal:

(Maleákhi 3:4-24):

“Bizony, én elküldöm nektek Élijáhu prófétát, mielőtt eljön az Örökkévaló nagy és félelmetes napja.”

A múltbéli Peszachi megváltást összekapcsoljuk a jövőbeli Messiási megváltással, amely a hagyományokhoz hűen szintén Peszachkor fog megtörténni. Shabat HaGadol hagyományai közé tartozik  egy különleges ének elmondása, amelyben Peszach törvényei szerepelnek, amit a Hagada egy részéből olvasunk : Avadim Hayinu (“Rabszolgák voltunk”).

myjewishlearning.com/article/3-special-shabbats-to-get-you-in-the-mood-for-passover

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu