Nicávim-Vájéleh Hetiszakaszok

NICÁVIM

Az ember leküzdheti bűnös hajlamait!

›› Válaszd tehát,az életet!‹‹

Az ember szabad akaratát az emberi felelősség alapjának tekintjük. Az emberben kétféle hajlam küzd egymással, a jó és a rossz.

Az emberi életnek kétféle megnyilvánulása van: az egyik a szellemi élet, a másik az anyagi.  Az ember kettős természetű lény, testből és  lélekből alkotva. Míg a test az anyagi világ törvényeinek közvetlenül van alávetve, addig a lélek csak a testtel való kapcsolatánál fogva áll az anyagi világ törvényeinek hatása alatt, de bizonyos fokig azoktól független és szabad lehet.

Innen ered, hogy szellemi életünk és lelki erőnk képes bensőnkben az anyagi világ által gerjesztett szenvedélyeket mérsékelni és helyes irányba terelni.

Vannak emberek, akik szívük vétkes sugallatára hallgatnak, hogy vágyaikat kielégítsék és azzal áltatják magukat: ›› majd ha kitomboltam magam, ha vágyaimat kielégítettem, jóllaktam a földi gyönyörökkel, majd vallásos életet élek.‹‹ Csalódni fognak!

Mennél többet enged az ember vágyainak, annál telhetetlenebb lesz! Nem lehet a bűnös vágyat jóllakatni.

Sok függ a szándéktól is. Vannak emberek, akik, ha vétkeznek is, bántja őket a dolog, lehangoltak lesznek, hogy vétkeztek, az ilyen emberek büntetései nem olyan nagyok, mint azoké, akik azt örömmel, szándékosan vagy előtte sokat töprengve hajtották volna végre a bűnt.

Az ember leküzdheti bűnös hajlamait, és több tért biztosíthat erkölcsi belátásának és önmagát erkölcsi rendeltetésének betöltésében mindjobban tökéletesítheti, míg végre oly magas erkölcsi színvonalra emelkedik: hogy belső küzdelem nélkül tud mindenkor az Ö- való akaratának engedelmeskedni, örömmel választja a jó utat és egész lénye a tiszta erkölcsiséggel összhangba jut. Ezt a fokot elérni az embernek magasztos feladata, feléje törekedni: szent kötelesség!

Balog Dániel

VÁJÉLECH

HÁÁZINU

A fényt adó kötél!

“Mert az Ö-valónak osztálya az Ő népe, Jákob az ő jussának örök osztályrésze.”

“ כִּי חֵלֶק יְ־הֹוָ־ה עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ “

” Ki chélek HáSeM ámo Jáákov chevel nácháláto ” /MV/32:9 Háázinu hetiszakasz/

חֶבֶל = chevel azt is jelenti, hogy kötél

Szent könyveink nagyon sokszor emlékeztetnek bennünket minden gondolatunk, beszédünk és cselekedetünk hatalmas energiájára és erejére amit magukban hordoznak. A legkisebb dolog is amit ezen a világon teszünk, legyen az akármilyen kicsi és jelentéktelennek tűnő, óriási hatással van egész univerzumunkra. Egy kis cselekedet ezen a világon és az Egek szó szerint megremegnek…

A következő történet a nikolsburgi Reb Smelkétől származik, mely megvilágítja a fentieket:

Egyszer egy egyszerű vidéki paraszt meglátogatta életében először a nagy várost. Egy gazdag üzletember ismerősével találkozva amaz meghívta magához. Mikor beléptek az üzletember házába, az meghúzott egy a plafonra erősített lógó kötelet s csodák csodájára fény lepte el az addig sötét szobát. Mivel az egyszerű vidéki parasztember addig soha nem találkozott elektromossággal az eseményt ténylegesen csodának vélte.

“Honnan jön a fény?” – kérdezte kíváncsian a vidéki.

“Ó, ez nagyon egyszerű. A kötél a plafonhoz van erősítve és ha meghúzom fény lesz és egy második húzásra újból sötét.” – felelte a városi.

“Én is akarok ilyet!” – üvöltött fel egyszerű barátunk.

“Máris intézkedem! Küldök egy szolgálót a boltba, ahonnan te is fogsz majd kapni egy hasonló kötelet.” – felelte segítőkészen barátunk.

Aminthogy megkaparintotta vidéki zsidónk a kis kötéldarabot, már nyergelt is haza, izgalmában majd kiugrott a bőréből. Kiáltozva összeverbuválta a falu apraját és nagyját, hogy majd most ő egy óriási csodát fog mutatni. Remegő kezekkel ragasztotta fel a plafonra kötelét. “Na ezt figyeljétek, milyen csodára képes ez a kis kötél!” – kiáltotta. Meghúzta a kötelet. Semmi. Meghúzta még egyszer és még párszor, de persze akkor sem történt semmi.

Rohant is ám sírva vissza a városba ismerőséhez:

“Te nem ugyanazt a kötelet adtad nekem mint ami neked van!” – támadta meg a városit. “Akárhogy és hányszor húztam sehogy sem gyulladt ki fény.”

“Hát persze, hogy nem!” – kuncogott a zsidó üzletember. “Nálatok a faluba nincs is bevezetve az elektromosság! Hogy is várhatnál a lámpa fényére? A kötélnek egy elektromos kapcsolóhoz kell csatlakoznia, máskülönben csak egy kötél marad ami nem jó semmire!”…

Rengeteg “kötélbe” kapaszkodunk életünk során. A legtöbb azonban nem csatlakozik semmihez, így húzogatása is eredménytelen. Az Ö-való végtelen kegyelmében azonban megajándékozott minket egy speciális kötéllel, a Tórával. Ez a Tóra és a benne található micvák (parancsolatok). Ezek “húzogatása”, a Tóra tanulás és a micvák megtartása közvetlenül kapcsolódik az “elektromossághoz”, magához az Ö-valóhoz, és eredményeképpen Fényt áraszt az egész világra.

Lefkovics Kornél

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu