Brésit Hetiszakasz

BRÉSIT

Egy lépés, egy szó, egy hang, egy pont elég, hogy felbillentse a mérleget!

›› Ez az ég és a föld teremtésének története…‹‹, Ez a világ, ה= “h” betűvel teremtetett.

A ››ה‹‹ betű (h) nyitott , mint látjuk, ez jelképezi számunkra, hogy a megtérés, magába szállás kapuja is nyitva áll mindenki előtt. De egyben jelzi, hogy milyen könnyen válhat az emberből vétkes lény, mert egy kis vonalkával bezárulhat a betű és lesz belőle ››ח‹‹, (ch), azaz חטא ››bűn‹‹!

Hiszen az erkölcsi eszmék világában, úgy összefolynak a határok, hogy alig lehet meghatározni, a vonalat, hol kezdődik a rossz és hol a jó. Egy lépés, egy szó, egy hang, egy pont elég, hogy felbillentse a mérleget.

››És megalkotta az Ö-való, I- en az embert a föld porából‹‹

A föld nagy területének, melyik részéről, vette az Ö- való, ezt a port? Kérdezik a rabbik. R. Méir szerint a föld összes tájáról vette az Ö- való Ádám porát. Ez azt jelentené, hogy a föld minden országából és vidékéről való emberek, testvérek.

Más mestereink szerint a későbbi Jeruzsálemi Szentély oltárhelyéről származott az a por. Ez azt jelenti, hogy az ember ugyan porból való, de a bűn nem örökös része természetének. Az ember legyőzheti bűnös ösztönét és megbánás által kiengesztelődhet Teremtőjével.

A férjnek kötelessége mindenkor szeretni és védeni feleségé!

Az asszonyt nem a föld porából alkotta az Ö- való, hanem az ember testéből. Az asszony a férfi testéből vétetett, tehát az asszony természetes kötelessége kéznél lenni, mindenkor késznek lenni férje támogatására, és a férjnek természetes kötelessége mindenkor szeretni és védeni feleségét, mint saját Énjének egy részét.

Miért pont az oldalbordából teremtette meg az Ö- való az asszonyt?

Az Ö- való körültekintéssel, megfontoltan, előrelátással és bölcsességgel alkotta a nőt éppen a bordából, mert ha Ádám fejéből alkotta volna, akkor fennhéjazó, büszke, ha pedig Ádám lábából alkotta volna, akkor csavargó lett volna.

Ezért alkotta a bordából, melyet rejtett helyről vett, hogy otthonüllő legyen, mert a nő hivatása, a ház, a család, a csöndes tűzhely mellett igyekezzék érvényesülni.

Balog Dániel

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu