Hájé Szárá Hetiszakasz

HÁJE SZÁRA

Négy dolog okozza az idő előtti vénséget!

›› Ábrahám öreg volt, előrehaladt korú‹‹

Vannak emberek, kik idő előtt vénülnek és fejük már ifjúkorban, olyan mint a havas bércek, akik jóformán nem is voltak fiatalok. Egyetlen év sokszor öregebbé tesz, mint egy hosszú emberélet. A sok, baj, megpróbáltatás, és szerencsétlenség következtében.

Ábrahám, akit gazdagság, tisztelet környezett és öregségében reményteljes fiút nyert, tényleg megöregedett, ő az előrehaladt kora miatt őszült meg.

Minthogy, pedig igen öreg volt már, attól tartott, hogy meghal, mielőtt fia megnősült volna, ezért megeskette szolgáját, hogy családjából szerezzen feleséget fia számára.

A Midrás szerint négy dolog okozza az idő előtti vénséget: az ijedelem, a rossz gyermek,a háború és a házsártos feleség!

››meghalt Ábrahám szép vénségben, öregen és élettelten‹‹

Ábrahám nem esengett földi javak után. Sok ember elhal, anélkül, hogy vágyaik felével is jóllaktak volna, miként az írás mondja: ›› Aki pénzt szeret, soha nem lakik jól pénzzel‹‹, mert ha összeharácsolta is a föld összes javait, csalódottan kiált fel: Hát csak ennyi az egész?!

A pénz utáni vágy fölemészti és elrabolja lelkétől a derűt, a mosolyt, az örömet a megelégedést.

Ábrahámról, azonban azt mondja az írás, hogy elhalt élettelten, mivel soha nem vágyakozott földi javak után.

Balog Dániel

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu