Toldot Hetiszakasz

Ezen könnyek sok bosszúságot okoztak!

Izsák ebéd után elaludt, Ézsaunak így fel kellett ébresztenie őt:

›› Kelljen föl Atyám és egyék fia vadából. ‹‹ Atyja így szól: Ki vagy te ? Én vagyok elsőszülött fiad Ézsau!

›› És megrettent Izsák fölötte nagy rettenéssel.‹‹ Miért?

Midrás szerint Izsák, midőn az oltáron megkötözve feküdt eléggé megijedt, de most annál is jobban!

Sokkalta nagyobb dolog egy vétkező ember megtérése az Ö- való szemében, mint egy igaz emberé. Sajnos Izsák kénytelen volt belátni, hogy szeretett fia Ézsau nem érdemes az áldásra, mint ő azt korábban remélte, mivel nem sikerült letérnie a rossz útról!

Jákob elnyerte tehát az atyai áldást. Ézsau miután megtudta, hogy nem ő kapta meg az áldást, elkezdett zokogni.

A Midrás szerint, 3 nagy könnycseppet ejtett Ézsau, és Izrael mindaddig nem kerül megváltásra, míg azok nem törlődnek le.

A Zohár, szerint ezen könnyek sok bosszúságot okoztak a zsidóságnak, mert Ézsau azért sírt, hogy apja áldását megkapja, ami mutatja nekünk apja iránt tanúsított óriási tiszteletét, mely érdeméül tudható be.

Ezért is élünk Ézsau elnyomása alatt, és mindaddig nem szabadulunk fel, amíg meg nem térünk tiszta szívből, mi is könnyeket ejtve, kérve az Ö valót, hogy könyörüljön rajtunk!

Balog Dániel & Midrás Jálkut

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu