Bösálách Hetiszakasz

A Vörös-tenger kettéválása természettudományos szemszögből!

A Tóra elmeséli az egyiptomi kivonulás csúcspontját, a Sás-tenger (Vörös-tenger) kettéválását. Erről az világtörténelemben egyetlen egyszer előforduló nyílt csodáról az Tóra két szóban ír:

„meghasadtak a vizek” – „ויבּקעו המים” – „vájibáköu hámáim” (Mózes 2/14:21)

A pószuk nem azt mondja, hogy hájám, a tenger vize vált volna szét, hanem azt, hogy hámáim, a vizek. Ebből bölcseink úgy magyaráznak, hogy a világon ugyanabban a pillanatban minden víz kettévált, beleértve természetesen a Vörös-tengert is.

Próbáljuk meg ezt a jelenséget kicsit természettudományos szemmel megvizsgálni.A víz vegyjele H2O. A víz kettéválása tehát jelenti a vízmolekula kettéválását, 2 hidrogén atomra és 1 oxigén atomra. A hidrogén rendszáma 1, mert egy proton alkotja, az oxigéné pedig 8, mert nyolc proton, vagyis pozitív töltésű részecskéből (is) áll. Összesen tehát a víz rendszáma 10 (=2×1+8). Látjuk, hogy a világ vizeinek kettéválására használt kifejezés – ויבּקעו המים – szintén 10 betűből áll. A 10-es számmal a soron következő hetiszakaszban találkozunk (Jitro) legközelebb, mikor is az Ö-való és Mózes nekünk, a zsidó népnek átadja a 10 parancsolatot. A víz kettéválásához hasonlóan az első 2 parancsolatot az Ö-való ‘szájából’ hallottuk személyesen míg a többi 8 parancsolatot Mózesen keresztül. A 10 parancsolatot tehát fel lehet osztani aszerint, ahogyan az Ö-való kettéválasztotta a vizeket.

Tegyük fel a kérdést, hogy a vízmolekula kettéválása atomjaira előfordul-e a természetben és ha igen hol?

A válasz természetesen az hogy igen, méghozzá a természet egyik legjelentősebb folyamatában, a fotoszintézisben. A fotoszintézist a zöld növények végzik, melyben a napenergiát alakítják át kémiai energiává. Mi ebből a folyamatból annyit érzékelünk, hogy minden levegővételnél a növények által felszabadított oxigént lélegezzük be. A fotoszintézis első lépése a fotolízis. A fotolízisben a fényenergiát jelentő foton (a fény elemi részecskéje) mikor nekiütközik a növénynek, a benne lévő vízmolekulát kettéválasztja alkotóelemeire, hidrogénre és oxigénre. Mi ezt az oxigént lélegezzük be.

Látjuk, milyen gyönyörűen visszatükröződik a világ vizeinek és a Vörös-tenger kettéválásának nyílt csodája a természetben folyamatosan jelen lévő rejtett csodában.

A héber ábécében 10 a számértéke a jud betűnek (az Ö-való legszentebb nevének első betűje). A jud három betűból áll, jud=jud+váv+dáled. Az utolsó két betű a váv (6) és a dáled (4) szintén kiadja a judot (10). A 10-nek 6-ra és 4-re való felosztása magában a fenti kifejezésben is megmutatkozik:

ויבּקעו  – vájibáköu – kettéhasadt- 6 betű, míg a המים – hámáim – a vizek – 4 betű. A két szó pedig összesen 10 betű (6+4).

A foton ami miatt a növényekben a vizek kettéválnak maga a zsidó nép, ami miatt a Vörös-tenger kettévált. A zsidó nép maga a Fény, ennek részesévé lenni a legnagyobb ajándék az Ö-valótól!

Maga az a tény, hogy a vizek kettéválása mikro szinten állandóan végbemegy, akkor annak aki hisz az Ö-valóban egyáltalán nem lehetetlen elképzelni, hogy ő ugyanezt véghezvitte makro szinten az egyiptomi kivonulást követően azért, hogy a zsidó lelkekben megerősítse a hitet és 50 nappal később nekik (nekünk) adja végtelen bölcsességét, a Tórát!

Lefkovics Kornél (Rabbi Jicchak Ginsburgh előadása alapján)

Hétköznapi és Sábeszi imaidők Reggelente 7:15 - 08:00 Vasárnap 8:00 - 08:45 Péntek este 19:00 Szombat reggel 09:30

Kapcsolati információk

Bethlen téri Zsinagóga • Heichal Jehuda

István utca 15.
1078 Budapest
Telefonszám
(061) 342 6170
Emailinfo@bethlenter.hu